Nederlands English Deutsch Français
Nieuwe FIBCs

Disclaimer

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Rebu. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepublicieerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Mocht u foutieve informatie tegenkomen stellen wij het zeer op prijs dit te melden.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

Privacy policy

Rebu geeft GEEN persoonlijke informatie van haar klanten door aan derden.

Copyright

Copyright © Rebu 2024

Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rebu, materiaal dat zich op deze website bevindt, of dat op een met de Rebu websites verband houdend medium is opgeslagen, te kopieren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.