Nederlands English Deutsch Français
Nieuwe FIBCs

Het Rebu concept is een totaalservice die bestaat uit het ophalen van uw lege FIBCs bij uw eindgebruiker,  waarna de FIBCs na reiniging, inspectie en eventuele reparatie aan u worden geretourneerd. Ons uitgebreide transportnetwerk beslaat vrijwel geheel Europa en garandeert een regelmatige ophaalfrequentie van uw lege FIBCs. Ter minimalisering van kosten bieden wij gratis advies aan uw eindgebruiker bij het verzamelen van uw lege FIBCs, zoals opleiding en palletiseringssysteem. Reiniging, inspectie en eventuele vervanging van documentpockets en/of sluitingen vinden plaats in onze productiefaciliteit in Moerdijk, Nederland. Uiteraard voldoet onze productiefaciliteit aan de hoogste eisen voor wat betreft veiligheid (o.a. ATEX, Explosie-protectiesystemen), milieu (geen emissie) en arbeidsomstandigheden. Afvalstromen voortkomend uit de reconditionering van uw FIBCs worden  op een duurzame manier afgevoerd via officiële instanties. Deze werkwijze garandeert een veilig en duurzaam hergebruik van uw verpakkingsmateriaal. Het gehele proces wordt door Rebu geanalyseerd en periodiek aan u teruggekoppeld. Daarnaast kunnen wij u, door onze nauwe samenwerking met , een closed loop systeem aanbieden, waarmee wij u kunnen ondersteunen bij het beheren van uw gehele FIBC voorraad.

Wat zijn uw voordelen:

 • Duurzaam
 • Hergebruik van verpakking
 • Vermindering van verpakkingskosten
 • Vermindering van verpakkingsafval
 • Extra service voor uw klant
 • Hoge kwaliteit van reconditioneringsproces waarborgt veilig hergebruik van FIBCs
 • Closed loop system
 • Snelle levertijden

Wat zijn de voordelen voor de eindgebruiker:

 • Geen afvalkosten
 • Geen ophaalkosten
 • Minimale opslagcapaciteit door frequente ophalingen
 • Compalletsysteem in bruikleen
 • Gratis opleiding en gebruik compalletsysteem